Een persoonlijke verklaring van Urgyen Sangharakshita

Volgend jaar vieren we het 50-jarig jubileum van de VWBO/Triratna. Het zal een gelegenheid zijn ons te verheugen in, en dankbaar te zijn voor de Drie Juwelen en een gelegenheid voor hernieuwde toewijding aan de idealen waarvoor Triratna staat.

Op mijzelf, als oprichter van Triratna, zal deze gelegenheid een bijzondere impact hebben.

Meer dan eens heb ik gezegd dat ik niet de meest geschikte persoon was om een nieuwe Boeddhistische beweging op te richten, maar de enige die beschikbaar was, en vrienden hebben zichzelf en anderen er soms van verzekerd dat mijn woorden niet letterlijk opgevat dienden te worden maar slechts een teken van mijn bescheidenheid waren. Maar dit is niet het geval. Het was toentertijd mijn bedoeling dat ze letterlijk werden genomen en ik bedoel ze nog steeds letterlijk.

Omdat ik de oprichter ben, draagt Triratna soms meer het kenmerk van mijn eigen specifieke persoonlijkheid dan van de Dharma. Die persoonlijkheid is complex en in sommige opzichten heb ik niet gehandeld in overeenstemming met wat mijn positie in de beweging vereiste of zelfs niet als een echte Boeddhist. Ik denk hierbij speciaal aan tijden waarin ik medeboeddhisten pijn heb gedaan, beschadigd of verdriet heb gedaan, zowel binnen als buiten Triratna.

Deze gedachten hebben des te meer op mij gedrukt in de loop van vorige week, toen ik in het ziekenhuis lag met een longontsteking. Omdat ik mij er zeer van bewust was dat longontsteking fataal kan zijn voor een man van mijn leeftijd en ik wist dat ik zou kunnen sterven, hoewel ik niet voelde dat ik aan het sterven was, ondanks dat ik heel ziek was.

Daarom wil ik mijn diepe spijt betuigen voor alle gelegenheden waarop ik medeboeddhisten pijn heb gedaan, beschadigd of verdriet heb gedaan, en vraag ik ze mij te vergeven.

Urgyen Sangharakshita
Adhisthana
30 december 2016

Update van 8 februari 2017: Sangharakshita heeft bevestigd dat zijn verontschuldiging geldt voor iedereen die hij onrecht aangedaan heeft op wat voor manier dan ook, inclusief diegenen die toen Boeddhist waren en het nu niet meer zijn, alsook hun niet-boeddhistische familie en vrienden. Hij wil het verder duidelijk maken dat zijn verklaring een bekentenis van tekortschieten was. Als erkenning van het breken van boeddhistische ethische principes, kunnen boeddhistische bekentenissen van tekortschieten het volledigst gemaakt worden naar andere boeddhisten. Daardoor was zijn verklaring gericht aan andere boeddhisten, of ze zich nu binnen of buiten Triratna bevinden, vanwege het feit dat bekentenis van tekortschieten onderdeel is van de spirituele context die hij deelt met andere boeddhisten.