Osobiste oświadczenie Urgjena Sangharakszity

W nadchodzącym roku obchodzimy 50-tą rocznicę założenia Przyjaciół Zachodniej Wspólnoty Buddyjskiej/Triratny. Jest to dla nas okazja do radości i wyrażenia wdzięczności Trzem Klejnotom oraz ponownego zadedykowania swojego życia ideałom, które tworzą Triratnę.

Dla mnie, jako założyciela Triratny, rocznica ta będzie wyjątkowo poruszającym wydarzeniem. Wspominałem niejednokrotnie, że osobiście nie byłem najlepszym kandydatem na założyciela nowego ruchu buddyjskiego, ale jedynym dostępnym. Czasem przyjaciele zapewniali zarówno siebie, jak i innych, że tych słów nie należy interpretować dosłownie, jako że stanowią one jedynie wyraz mojej pokory. Nie to jednak miałem na myśli. Wypowiadając te słowa chciałem, by zostały rozumiane w sposób dosłowny i nadal podtrzymuję ich dosłowne znaczenie.

Triratna, z racji tego, że jestem jej założycielem, czasem naznaczona jest nie tyle Dharmą, co moją osobowością. Osobowość ta jest skomplikowana. Pod pewnymi względami nie działałem w zgodzie z wymogami, jakie spoczywały na mnie z uwagi na zajmowaną we wspólnocie pozycję, a nawet nie postępowałem jak prawdziwy buddysta. Mam tu szczególnie na myśli czasy, w których sprawiłem ból, przykrość oraz wyrządziłem krzywdę moim towarzyszom buddystom, tym należącym do Triratny, a także osobom spoza niej.

Myśli te zrodziły się i tym szczególniej dały o sobie znać w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy leżałem w szpitalu z zapaleniem płuc. Byłem całkowicie świadom, że zapalenie płuc dla człowieka w moim wieku może być fatalne w skutkach. Będąc bardzo chorym, wiedziałam, że mogę umrzeć, nawet jeśli nie czułem, że umieram.

Pragnę zatem wyrazić głęboki żal z powodu wszystkich tych sytuacji, w których sprawiłem ból, przykrość oraz wyrządziłem krzywdę moim towarzyszom buddystom i prosić ich o wybaczenie.

Urgjen Sangharakszita
Adhisthana
30 grudzień 2016

Uaktualnienie z dnia 8 lutego 2017 roku: Sangharakszita potwierdził, że jego przeprosiny skierowane są do każdego, komu wyrządził krzywdę w jakikolwiek sposób, włączając w to tych, którzy byli w tamtym czasie buddystami, nawet jeśli nie są nimi teraz oraz członków ich rodzin, a także ich przyjaciół. Ponadto życzy sobie, aby jego oświadczenie w sposób jasny zostało przekazane jako wyznanie popełnionych czynów. Buddyjskie wyznanie popełnionych czynów, jako uznanie złamania buddyjskich wskazówek etycznych, może być w pełni poczynione jedynie wobec innych buddystów. Jego oświadczenie zostało zatem zaadresowane do buddystów, tych należących do Triratny lub spoza niej, ponieważ wyznanie popełnionego zła jest częścią duchowego kontekstu, który Sangharakszita dzieli z innymi buddystami.